Inspecties en keuringen

Meer dan 100 jaar uw installateur!

Inspecties en keuringen

NTA 8025

De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8025 wordt vaak de APK voor woningen of Veilig Thuiskeur genoemd. De NTA keuring is de methode om te bepalen
of een bestaande technische installatie of een bestaande technische voorziening voldoet aan het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau.
Het functioneert als een APK voor woningen op veiligheidsgebied.
In de keuring komen de veiligheid van installaties voor gas en elektra aan bod. Ook de waterinstallatie wordt beoordeeld met betrekking tot legionellarisico’s.

Tijdens de NTA 8025 keuring komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Gasleiding (op eventuele lekkage’s)
  • Gastoestellen (op veilige werking)
  • Rookgasafvoer en ventilatie
  • Groepenkast en aardlekschakelaars
  • Aarding stopcontacten en isolatieweerstand bedrading.
  • Zone-indeling badkamer
  • Ventilatie systemen

 

NEN 3140

Deze veiligheidskeuring wordt uitgevoerd om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen. De NEN 3140 schrijft voor dat elektrische
installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.
De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties.

NEN 1010

Nieuwe installaties moeten worden opgeleverd volgens de voorwaarden die NEN 1010 aan een installatie stelt. Bij deze inspectie wordt de elektrische installatie
conform de NEN 3140 geïnspecteerd, de gasinstallatie gecontroleerd en afgeperst, het waterleidingnet geïnspecteerd en worden de ventilatiesystemen getest.

NEN 1078

Gaskeuringen voor nieuwbouw

NEN 8078

Gaskeuringen voor bestaande bouw

Afspraak maken

Interesse in één van onze diensten. Of gewoon een keer komen praten? Maak dan vrijblijvend een afspraak Afspraak maken of bel 06-24192549 / 0592312382